Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 16. mars

Byrådet sender plan for likestilling i mangfoldsbyen i Bergen, og handlingsplan for trafikksikkerhet på kommunale veier på høring, og foreslår å opprette ENØK-tiltak i borettslag og sameier.

Byrådet har hatt møte torsdag 16. mars.  

Vedtak 

Byrådet har også behandlet flere skjenkesaker. 


Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.