Her er sakene fra byrådet 16. november

Aktuelle saker er oppjustert kostnadsramme for nytt fasilitetsstyringssystem for bygg og anlegg, høringsuttalelse om endringer i avfallsforskriften og uttale til søknad om mellomlagring av merdanlegg.

På møtet torsdag 16. november har byrådet blant annet behandlet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

  • Ingen innstillinger på sakskartet

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune