Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 18. februar

Av aktuelle saker er plan for Arna jordsorteringsanlegg og ny tilskuddsordning for frivillige organisasjoner til forebygging av negativ sosial kontroll.

På sitt møte torsdag 18. februar har byrådet blant annet behandle følgende saker: 

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak.

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak. 

 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret