Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 19. november

Aktuelle saker er høring om kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 Arna - Vågsbotn - Klauvaneset, plan for områdesatsing 2020-2024, samt statusrapport for bossnett i Bergen sentrum.

På sitt møte torsdag 19. november skal byrådet behandle følgende saker: 

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak.

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak. 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret