Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 23. mars

Aktuelle saker er tilleggsbevilgning til Frank Hammersland stipend for låtskrivere, reguleringsplan ved Fana stadion og temaplan for bærekraftig boligforsynlig.

Torsdag 23. mars holdt byrådet møte. 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Behandling av saken om Trafikkplan sentrum (les egen sak) ble utsatt en uke. 

 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.