Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 9. september

Aktuelle saker er videre arbeid med beplanting av bytrær i Bergen kommune og kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Bergen del 3.

På sitt møte torsdag 9. september har byrådet blant annet behandlet følgende saker: 

Vedtak

 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret