Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet som forretningsministerium 2. og 3. desember

Her er sakene som er avgjort av byrådet som forretningsministerium torsdag 2. og fredag 3. desember.

Torsdag 2. desember holdt byrådet møte som forretningsministerium. Disse sakene ble vedtatt, mens resten av sakene som var på sakskartet, er trukket eller utsatt. Alle innstillingene som var satt opp i møtet 2. desember, er utsatt.

Vedtak

Byrådet som forretningsministerium har også vedtatt en rekke skjenkesaker. 

Innstilling fra møte 3. desember

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.