Anbefaler satsing på kulturtilbud på tegnspråk

Byrådet foreslår å prøve ut ulike tilbud til brukere med hørselshemminger ved Bergen Offentlige Bibliotek.

Bystyret har bedt byrådet om å fremme en sak innen utgangen av 2022, som setter søkelys på hvordan Bergen kan styrke kulturtilbudet på tegnspråk. 

Denne byrådssaken viser hva en må ta hensyn til når en tilrettelegger for mennesker med hørselshemming, hva som er av eksisterende tilbud i kommunens kulturproduksjon, og hvordan tilbudet kan styrkes. 

Vil starte med biblioteket

Byrådet anbefaler en satsing som prøver ut ulike tilbud til brukere med hørselshemminger ved Bergen Offentlige Bibliotek. Erfaringene fra bibliotekene vil kunne benyttes i det videre arbeidet for å også tilgjengeliggjøre andre kommunale tilbud i større grad. 

- Byrådet har som ambisjon å sikre innbyggerne likeverdige tjenester, og mener derfor at kommunen må legge til rette for at også tegnspråkbrukere kan benytte seg av det offentliges kulturtilbud. Byrådet oppfordrer også kunst- og kulturaktørene i Bergen til å strekke seg etter å utvikle tilbud til et mangfold av publikum, og mennesker med ulike særskilte behov, sier byråd for kultur, frivillighet og inkludering, Eduardo Andersen. 

Skal endelig vedtas av bystyret

Saken skal behandles av byrådet 22. desember og videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les byrådssaken her