Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår nye retningslinjer for tildeling av treningstid

Byrådet legger frem forslag til nye retningslinjer for tildeling av treningstid.

Det er et mål i idrettsplanen 2017-2027 «Aktiv og attraktiv for alle» at det skal tilrettelegges for et mangfold i aktivitetstilbudet i Bergen og at brukere med særskilte behov og nye idretter skal få innpass i de kommunale idrettsanleggene.

Barn og unge

Byrådet vil blant annet ha en årlig fordeling, der barn og unge 6-12 år tildeles «Prime time» eller det vi kaller «beste tid» (kl.15.30-19.30) så langt det er mulig. Nye idretter og behov skal sikres innpass om dette er mulig. Det vil også bli et krav at bookingsystemet "Aktiv kommune" brukes og oppdateres av brukere og saksbehandlere i systemet. Dette innebærer strengere krav til optimalisering av tid og bruk i anleggene, sanksjoner ved uteblivelse, og tap av treningstid.

Talent- og toppidrett

Talent- og toppidretten i Bergen har i perioder andre behov for ekstra treningstid. I samråd med idrettens egne organer skal denne brukergruppen bli prioritert i forhold til kapasitet og behov. I spesielle tilfeller kan det, etter godkjenning av Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett gis utfyllende bestemmelser til eller dispensere fra, de vedtatte retningslinjer.

Byrådet anbefaler at retningslinjer for tildeling av treningstider evalueres med jevne mellomrom også for fremtiden.

Det er bystyret som skal ta endelig stilling til retningslinjene.

Les hele saken