Gå tilbake til:
Du er her:

Har opprettet midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet

På grunn av korona-pandemien mister mange kunstnere nå oppdrag og inntektsgrunnlag, mens innbyggerne mister kulturopplevelser. Nå har byrådet opprettet en midlertidig tilskuddsordning.

Tilskuddsordningen skal støtte ulike innovative prosjekter som kan gjennomføres på kort sikt og innenfor gjeldende restriksjoner og begrensninger som virussituasjonen pålegger oss. Eksempler på dette kan være strømmefestival, pop-up scener utenfor institusjoner eller tak- og balkongkonserter.

- Dette er en svært krevende situasjon for mange, og kulturlivet er særlig sårbare nå. Denne ordningen skal både hjelpe kulturaktører som mistet inntekten sin over natten, men og gi dem som sitter hjemme litt glede i en annerledes hverdag, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt. 

LES OGSÅ: Viderefører midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet (Sak fra byrådet 31.mars)

Formål med ordningen

Formålet for tilskuddsordningen er å gi tilskudd til prosjekter som skal fungere som erstatning for fast planlagt aktivitet i den perioden koronaviruset setter begrensninger for normal formidling. Tilskuddsordningen gjelder alle fagfelt. 
 

  • De omsøkte prosjektene skal formidles digitalt, eller på andre innovative måter innenfor de enhver tid gjeldende regler og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter
  • Målgruppe en er kunstnere, kulturarbeidere, arrangører og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune. Organisasjoner og foretak som mottar mer enn kr 500 000 i årlig tilskudd fra Bergen kommune kan ikke søke denne ordningen. 
  • Prosjektene skal nå byens befolkning og det vektlegges at formidlingen skjer slik at flest mulig får tilgang til kulturopplevelsen.  

Total budsjettramme for ordningen på  en million kroner og blir  finansiert gjennom omdisponering av tilskuddsordinger som nå ikke kan gjennomføres. Prosjektene som får tilskudd skal begrense de økonomiske tapene som kulturaktører opplever i forbindelse med koronaviruset. 

Slik søker du

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse, søkers CV og prosjektets budsjett. Budsjettet skal vise hvordan midlene er planlagt brukt og eventuell annen finansiering ut over tilskuddsmidler fra Bergen kommune.  

Søknader behandles fortløpende inntil midlene er brukt opp, eller til den akutte situasjonen har endret seg slik at Bergen kommune vurderer ordningen som ikke lenger å være formålstjenlig. 
 
Les dokumentene i saken

Les sakene fra byrådet 18. og 19. mars