Gå tilbake til:
Du er her:
Håndballhall
Bilde: Andrew M.S. Buller

Innendørs idrettsanlegg og kulturlokaler åpner gradvis fra 18. mai

Byrådet har vedtatt å gjenåpne innendørsanlegg for idrett- og kulturaktiviteter. Slik skal anleggene åpnes gradvis.

Innendørs idrettsanlegg har vært stengt ned i Bergen kommune siden torsdag 12. mars, samme dato ble kulturaktiviteter stengt ned. I samsvar med nasjonale føringer, planlegges det nå en gradvis gjenåpning av innendørsanlegg for idretts- og kulturaktiviteter. 

Strenge smittevernregler

Byrådet forutsetter at smittevernregler følges. 

Se plan for åpning av idrettsanleggene 

Se plan for åpning av kulturlokaler

Kan bli åpent i sommer

Åpningsperioden gjelder frem til skoleslutt fredag 19. juni, og det vil deretter bli tatt fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle sommeråpningstider for idrettshallene og kulturlokalene.

Byrådet mener at det må vurderes å åpne idrettshaller etter skoleslutt til ulike sommeraktiviteter for barn og unge. Kulturkontorene vil kartlegge om kulturlivet vil ha behov for eller ønske om aktivitet og dermed åpningstid i også sommerferien. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra byrådet 14. mai