Gå tilbake til:
Du er her:

Innfører ordensreglement på biblioteket

Byrådet innfører et skriftlig ordensreglement ved Bergen Offentlige Bibliotek for å gjøre det enklere for ansatte ved uønskede hendelser.

bergen offentlige bibliotek
ORDENSREGLER: Biblioteket innfører ordensregler for å gjøre det lettere for de ansatte ved uønsket oppførsel i bibliotekene.
Bilde: Siv Kristin Hovland

Biblioteket har et lånereglement som regulerer forholdet mellom lånere og Bergen offetlige bibliotek ved utlån av bøker, men har så langt ikke hatt et skriftlig ordensreglement for hvordan en opptrer i bibliotekenes lokaler. Både hovedbiblioteket og filialene opplever økt besøk de siste årene, i takt med at tilbudet øker. Dette har også ført til en økning av uønsket oppførsel i lokalene.

Byrådet innfører nå et ordensreglement som formaliserer hvordan uønsket adferd skal håndteres. Større kommuner i Norge har tilsvarende regler. Reglene er:

Alle som besøker bibliotekene i Bergen skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket overholde følgende ordensreglement:

  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i synlig ruspåvirket tilstand.
  • Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak for kafeens salg og ved arrangement.
  • Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Følger ved brudd på ordensreglementet:

  • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet eller vekter kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.
  • Lovbrudd kan føre til anmeldelse.
  • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen. Beslutningen skal være skriftlig.

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd.

Les dokumentene i saken