Gå tilbake til:
Du er her:
Bildecollage med tre bilder: svømmebasseng, jente med hjelm på rullebrett og syklist med hjelm.
Idrettsplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av idrettsanlegg. Nå er anleggsdelen rullert.
Bilde: Ronny Lockert, Rune Carlsen og TIF Viking ved Roger Gjelsvik

Legger fram rullering av anleggsdelen i idrettsplanen

"Idrettsplan 2023-2027 – Rullering av anleggsdelen" har vært på høring. Nå legger byrådet planen fram for behandling i bystyret.

Det kom inn 76 høringsuttalelser da planen var på høring i februar-mars 2023.

"Idrettsplan 2017–2027 – Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle" er Bergen kommune sin temaplan for aktivitets- og anleggsutvikling innen feltene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Smilende kvinne med mørkt hår
Linn Katrin Pilskog er byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Sikre gode rammevilkår for fysisk aktivitet

Idrettsplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av idrettsanlegg. Målet er å sikre en anleggsdekning som sørger for at både organisert og egenorganisert idrett har gode rammevilkår for fysisk aktivitet. For byrådet er det et viktig at alle barn og unge har de samme mulighetene til å drive med idrett uavhengig av økonomi og bakgrunn. Derfor er det et viktig prinsipp at idretten kan bruke kommunale idrettsanlegg, idrettshaller og skoler gratis. 

Idrettsplanen ble vedtatt av bystyret i mars 2017. I planen redegjøres det for idrettspolitikk fra ulike perspektiver. Den inneholder informasjon om aktivitetsutvikling, idrettens økonomiske rammevilkår, idrettsanleggenes tilstand og anleggsutvikling. Planen inneholder også bydelsvise omtaler og tiltak for anleggsutvikling. Hovedmålet med planen er en idrettspolitikk som skal være verdibasert og fremtidsrettet for en by i vekst.

Anleggsdelen rulleres hvert fjerde år

Bystyret har vedtatt at idrettsplanens anleggsdel skal rulleres hvert fjerde år i tråd med forutsetninger i statlig spillemiddelordning. 

Innhold i anleggsdelen

“Idrettsplan 2023–2027 – Rulleringen av anleggsdel” består av disse delene: 

  • Den første delen består av kapittelet ‘Status og behovsanalyse for idrettsanlegg i Bergen kommune’. 
  • Den andre delen handler om idrettsanleggsstrukturen i Bergen. Den er delt inn i et kapittel for byovergripende anlegg, og egne kapittel for hver bydel. 
  • Den tredje delen legger frem en prioriteringsliste for utbygging av idrettsanlegg i Bergen kommune.

Idrett er sterkt prioritert 

Alle barn skal ha mulighet til å leve gode liv, og ha en meningsfull fritid. Byrådet ønsker at idrettsbyen Bergen skal fortsette å være både aktiv og mangfoldig. Idrett har derfor vært et sterkt prioritert område, og vil også være det fremover. 

Gjennom pandemien opplevde idretten betydelig frafall fra deltakere i alle aldre, og mange opplevde ensomhet og isolasjon. Byrådet mener derfor at det nå, i tiden etter pandemien, er viktigere enn noen gang å satse på idretten, gode felleskap og frivilligheten i byen vår. Frivilligheten er bærebjelken i idretten, derfor er det avgjørende å sikre frivilligheten gode rammevilkår.

Les planen og dokumentene 

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai