Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem Kulturplan for mennesker med utviklingshemming

Byrådet legger frem Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2023-2027.

Byrådet fastslår i sin politiske plattform at ulike former for kultur skal være tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av betalingsevne, funksjonsnivå, kompetanse eller kjennskap til kulturtilbud.

Fem bærebjelker

Planen som nå legges frem skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg. Den er bygget opp rundt fem bærebjelker: mangfold, relevans, livskvalitet, infrastruktur – tilgjengelighet og kommunikasjon. 

Hovedmål for kulturplanen er: Mennesker med utviklingshemming skal få kvalitativt gode kunst- og kulturopplevelser og være medvirkende i et reelt mangfold av kunst- og kulturaktiviteter.

Planen er tidligere lagt ut på høring av byrådet, med frist 6. mai. Les tidligere omtale. 

Deltakelse for alle 

Byrådet påpeker at mennesker med utviklingshemming er en mangfoldig gruppe med et bredt spekter av ulike funksjonsnivå, aldersgrupper og ulike ressurser og utfordringer. Dette mangfoldet er et verdifullt fundament i samfunnet. Planens tiltak vektlegger likestilling for alle og at alle ut fra egne forutsetninger skal ha tilnærmet like muligheter til samfunnsdeltakelse.

Skal endelig vedtas av bystyret

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les planen og byrådssaken her

SE OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 18. august