Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet

For første gang Bergen kommune utarbeidet en plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

 Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet gjelder fra 2021 -2030. Tilsvarende planer eksisterer heller ikke på kommunalt,
regionalt eller nasjonalt nivå i dag.

Planen skal formidle byrådets politiske ambisjoner om økt deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet i Bergen som helhet, vise de utfordringer feltene står overfor, og imøtekomme dem gjennom gode, kommunale og fremtidsrettede virkemidler. Planen skal være førende og gi politiske beslutningstakere handlingsrom til å prioritere og har et budsjettbehov for 10 millioner kroner på ti år. 

Les mer i omtalen fra da byrådet sendte planen på høring. 

Innstillingen skal behandles i byrådet 22. desember og skal vider etil behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken