Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem status for kunst i offentlige uterom

Byrådet legger frem statusrapport for kunst i offentlige uterom. Rapporten inkluderer en liste over prioriterte kunstverk for konservering og reparasjon.

Samlingen av utendørs kunst i Bergen består av 300 verk. Det finnes 130 skulpturer i sentrum, og 83 utenfor sentrum. I tillegg finnes minst 87 minnesmerker.

Formålet med rapporten er å presentere selve kunstsamlingen og presisere hvilke tiltak som bør iverksettes for å holde kunst i offentlig rom i god stand. Rapporten inkluderer en liste over prioriterte kunstverk for konservering og reparasjon.

Byrådet anbefaler at bystyret tar statusrapporten til orientering.

Les rapporten og se lister over kunstverk

Saken ble behandlet i byrådet 12. november.