Gå tilbake til:
Du er her:
Personer bakfra med nettbrett
DATAHJELP: Et av hovedmålene i planen er at biblioteket gjennom kvalitet og aktualitet, publikumsorientert service og aktiv formidling skal være en nær og naturlig møteplass for alle Bergens innbyggere.
Bilde: Ragnar Rørnes

Legger temaplan for bibliotek på høring

Denne temaplanen har som mål å fremme demokratiske verdier og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Høringsfrist er 23. juni.

Planen trekker frem fire sentrale satsningsområder der det skisseres opp delmål, strategier og tiltak knyttet til ulike samfunnsutfordringer innen hvert felt:

  • Deltagelse og mangfold 
  • Litteratur- og kulturopplevelser 
  • Læring og innsikt 
  • Arena og møteplass 

Suksesskriterier

Bibliotekets innsats for å møte disse utfordringene kan struktureres rundt fire begreper som oppsummerer bibliotekets viktigste roller og samtidig sier noe om hva som er bibliotekets fremste suksesskriterier for å lykkes: 

  • Katalysator 
  • Brobygger 
  • Tilrettelegger
  • Aktiv formidler

Møteplass

Byrådet skrivet at biblioteket er en nær og naturlig møteplass for alle Bergens innbyggere, og bygger på prinsipper om kunnskapsdeling og tilgjengeliggjøring av gratis kulturopplevelser. Bergen Offentlige Bibliotek spiller en viktig rolle i styrkingen av lokaldemokratiet, som en åpen, gratis og inkluderende arena, både for læring, kunnskapsdeling, diskusjon og sosialt samvær for alle byens innbyggere. 

Denne planen setter kursen for det videre arbeidet med å fremme demokratiske verdier, der biblioteket vil søke å møte nye publikums- og samfunnsbehov, og tilpasse seg både den digitale og den samfunnsmessige utviklingen i den kommende tiårsperioden.

Høringsfrist 23. juni

Planen legges ut på høring med  høringsfrist 23. juni. Her kan du komme med høringsinnspill.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 25. mai