Gå tilbake til:
Du er her:

Skal feire Bergen 950 år

Bergen er 950 år i 2020. Det ønsker byrådet å feire med en byomfattende markering som skal være inkluderende og tilgjengelig for hele byens befolkning.

Tanken er at det skal være flere små og store markeringer i løpet av 2020, og kanskje med en større markering hvor byens sentrum tas i bruk. Hovedfokus skal være inkludering og lokalt engasjement, og byrådet ønsker å synliggjøre tro på en bærekraftig fremtidsutvikling.

- Alle bergensere og tilreisende skal kjenne på både tradisjon, byens historiske identitet og ikke minst ta del i et kulturelt mangfold skapt i en brytning mellom samtid og fortid, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Vil styrke arbeidet med kulturarv

Det er nedsatt en planleggingsgruppe som skal skissere rammer og innhold for Bergens byjubileum. Representanter fra alle byrådsavdelingene deltar. Arbeidet startet opp våren 2017, basert på ønsket om å bygge prosjektet fra innsiden, og å arbeide på tvers av byrådsavdelingene. Jubileet forankres i kommunale strategier og planer.

Utover de offentlige markeringene av jubileet, ser byrådet en anledning til å styrke arbeidet med kultur, kulturarv og formidling innad i kommunens ulike avdelinger og etater, også på tvers av forvaltningsnivåer. Byrådet viser til det pågående arbeidet om utvidelse av UNESCO verdensarvområde, etableringen av politiske og faglige verdensarvråd for Bryggen med et verdensarvsenter og prosjektet for byfornying i Vågsbunnen.

Skal endelig vedtas av bystyret

Totalkostnad for 950-årsjubileet forventes å være 8,3 millioner kroner i perioden 2018 til 2021. Byrådet gis ansvar for planlegging og gjennomføring av 950-årsjubileet, og vil komme tilbake til innhold og organisering av jubileet.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken