Gå tilbake til:
Du er her:

Viderefører midlertidig tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet

Byrådet har vedtatt å gi ytterligere én million kroner i tilskudd til innovative prosjekter som kan erstatte aktivitet som på grunn av korona ikke kan gjennomføres som planlagt.

På sitt møte 18. mars vedtok byrådet å opprette en midlertidlig tilskuddsordning for å støtte til  aktører innen kunst- og kultur er rammet av koronakrisen. Tilskuddet skal  gå til ulike innovative prosjekter som kan gjennomføres innenfor gjeldende restriksjoner og som erstatning for fast planlagt aktivitet i den perioden koronaviruset setter begrensninger for normal formidling. Tilskuddsordningen gjelder alle fagfelt.
Les mer i sak fra byrådet 18. mars

21 prosjekter fikk tilskudd

Det kom inn 51 søknader, og Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling vedtok 27. mars å gi tilskudd til 21 prosjekter på tilsammen én million kroner. 

Blant prosjektene som fikk tilskudd er flere strømmekonserter og strømmefestivaler for alle aldersgrupper, online kunstneriske workshops og kurs, litteratur- og kunstkritikk podcaster, bakgårdskonserter på eldrehjem, digitale utstillinger og studiobesøk.

Prosjektene vil skape aktivitet for innbyggerne i ukene og månedene som kommer, formidlet både digitalt og analogt innenfor enhver tids gjeldene smittevernregler. Det gjennomsnittlige tilskuddsbeløp er på rundt 47.000 kroner per prosjekt og gir viktige inntekter for kunst- og kulturarbeiderne i en periode hvor disse har mistet det meste av oppdrag og inntektsgrunnlag. 

Fremdeles stort behov

Behovet er fremdeles stort i sektoren og byrådet har derfor vedtatt å videreføre tilskuddsordningen. Budsjettrammen økes med en million kroner, finansiert ved omdisponering.  Maksimalt tilskuddsbeløp er 150.000 kroner per prosjekt. Byrådet har også vedtatt at ordningen vil ha tilbakevirkende kraft, slik at også prosjekter som er utviklet eller gjennomført etter at regjeringen innførte restriksjoner for arrangementer og arenaer 12. mars kan søke. Ordningen gjelder nå også  tilskuddsmottakere som tildeles mer enn 500.000 kroner årlig fra Bergen kommune.  

Søk gjennom tilskuddsportalen

Tilskuddsordningen er nå integrert i kommunens tilskuddsportal. Ordningen er løpende og gjelder fra 1. april. 

SØK HER: Midlertidig tilskuddsordning for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet 2020

Les dokumentene i saken