Gå tilbake til:
Du er her:

Vil etablere Bergen Nasjonale Veteranskipshavn som ideelt aksjeselskap og anbefaler delhavn i Indre Vågen

Byrådet anbefaler organisasjonsform for Bergen Nasjonale Veteranskipshavn og ønsker at delhavn plasseres i Indre Vågen i en prøveperiode på inntil fem år.

Ideen bak Veteranskipshavnen er å få til en bedre tilrettelegging for den store flåten av veteranbåter i Bergen, og skape et samlende kraftsenter for de flytende kulturminnene. 

Selskapet foreslås eid 25 prosent av Bergen kommune, 25 prosent av Vestland fylkeskommune og med de resterende 50 prosentene fordelt på institusjonene Museum Vest, Bergen Bymuseum, Hardanger og Voss Museum og Kystkultursenteret, samt de frivillige interesseorganisasjonene Fjordabaatane og Bergen Kystlag.

Byrådet har også tatt stilling til lokalisering av delhavn Vågen, en av de tre delhavnene BNV skal bestå av. De andre to delhavnene ligger i Sandviken ved Kystkultursenteret, og i Gamle Bergen.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

  1. Bystyret slutter seg til etableringen av Bergen Nasjonale Veteranskipshavn som et ideelt aksjeselskap i tråd med føringene i saken.
  2. BNV Vågen plasseres i Indre Vågen, fra Blomstertorget til og med Zachariasbryggen, i en prøveperiode på inntil fem år.
  3. Tredje etasje i Vågsallmenningen 12 gjøres til midlertidig landbase for Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.
  4. Bystyret ber byrådet om å utforme forslag til vedtekter for etableringen av et ideelt AS.
  5. Økonomiske konsekvenser søkes inndekket i kommende økonomiplanperiode 2023-2026.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i byrådet 16. desember