Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha Bergen som nasjonal veteranskiphavn

Byrådet anbefaler å utrede finansierings-, drifts- og selskapsform for Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

Ideen bak veteranskipshavnen er å få til en bedre tilrettelegging for den store flåten av veteranbåter i Bergen, og skape et samlende kraftsenter for de flytende kulturminnene.

Bergen, eneste reelle kandidat

Muligheten er utredet i rapporten "Bergen Nasjonale Veteranskipshavn - Med fortiden inn i fremtiden". Rapporten ser nærmere på Vågen, havnen i Bergen Kommunale Kystkultursenter (Sandviken Veteranbåthavn) og havnen ved Gamle Bergen. Disse tre delhavnene skal fremstå samlet utad under merkenavnet Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Hver delhavns historie, muligheter og utfordringer er listet opp.

Konklusjonen i rapporten er at "Bergen anses som den eneste reelle kandidaten til å ta oppgaven som nasjonal veteranbåthavn. Både ut fra lokal og regional tonnasje med veteranfartøy, og ut fra historisk bakgrunn."

- Veteranskipsflåten og kystkulturen er en viktig del av Norges kulturarv og vår nasjonale identitet, og det er på tide å gi den anerkjennelsen den fortjener gjennom å etablere en nasjonal veteranskipshavn, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.

Undersøker muligheten for å oppfylle visjonen

Byrådet anbefaler at rapporten blir tatt til orientering og at Bergen kommune undersøker muligheten for å oppfylle visjonen om en nasjonal veteranskipshavn, ved å utrede ulike alternative finansierings-, drifts- og selskapsformer.

Byrådet anbefaler også å utrede egnet kaiplass for BNV - Vågen med tilhørende servicesenter.

Saken skal behandles i byrådets møte 18. juni og skal videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken