Gå tilbake til:
Du er her:

Vil opprette nye tilskuddsordninger innen kultur

Byrådet anbefaler å opprette tre nye tilskuddsordninger, innen profesjonell kunst og kultur, amatørkultur og museumsfeltet.

De tre ordningene er:

1) Tilskuddsordning for turnéstøtte til scenekunst

2) Tilskudd til folkeverksted/makerspaces

3) Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale museumsbygg

Retningslinjer for nye tilskuddsordninger skal avgjøres av bystyret. En forutsetning er at bystyret godkjenner budsjettforslaget for 2019. De tre nye ordningene er lagt inn i byrådets budsjettforslag og er knyttet til realisering av de tre nylig vedtatte fagplanene: Kunstplanen 2018-2027, Amatørkulturplanen 2018-2017 og Kulturarenaplanen 2019-2030.

Saken skal videre ttil behandling i komité og bystyre

Les mer om ordningene i saksdokumentene