Gå tilbake til:
Du er her:

Vil sikre Sentralbadet scenekunsthus

Byrådet går inn for at kommunen tar mer av regningen for å realisere Sentralbadet scenekunsthus.

Byrådet legger frem plan for å realisere Sentralbadet som scenekunsthus, og foreslår at kommunen tar større andel av kostnadene ved å bygge om huset.
Byrådet legger frem plan for å realisere Sentralbadet som scenekunsthus, og foreslår at kommunen tar større andel av kostnadene ved å bygge om huset.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Byrådet foreslår at Sentralbadet skal ombygges og rehabiliteres til scenekunsthus primært for institusjonene Carte Blanche og BIT Teatergarasjen. Andre aktører vil kunne benytte kulturlokalene ved ledighet. Både Carte Blanche og BIT Teatergarasjen har en sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt som er bygget opp over flere år. Byrådet påpeker verdien disse samtidskunstinstitusjonene representerer for kulturbyen Bergen, nasjonalt og internasjonalt.

- Carte Blanche og BIT er to spydspisser i det bergenske kulturlivet. De har hatt en usikker tilværelse lenge. For å unngå at Carte Blanche flytter fra Bergen, er det på tide å rydde opp i denne usikkerheten. Nå slår vi fast at Sentralbadet skal bli et førsteklasses scenekunsthus som skal syde av liv, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Realisering av Sentralbadet er, fratrukket tomtepris, estimert til 615 millioner kroner. Fylkesrådmannen foreslår at Hordaland fylkeskommune gir et årlig tilskudd på 5 millioner over de neste 20 årene. Byrådet foreslår å fullfinansiere investeringen på 615 millioner. Til fradrag kommer statens bidrag på 230 millioner.

Les dokumentene i saken