Les byrådssakene fra 22. desember

Blant aktuelle saker er arealstrategi for Dokken, språkpolitisk plan for Bergen kommune, kulturtilbud på tegnspråk og opptaksordning for barnehager.

Torsdag 22. desember behandlet byrådet følgende saker: 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.