Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 11. august

Aktuelle saker er høringsuttalelse om endring av navn på bybaneholdeplasser, samt behandling av en rekke klagesaker.

Byrådet holdt møte 11. august.  

Vedtak  

Innstillinger 

Saker der byrådet avgir innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:  

  • Ingen innstillinger.   

Se saksregister 

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.