Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 12. mai

Av aktuelle saker er kommunal forkjøpsrett for leiegård i Wesenbergsmauet, og utnevning av ny styreleder for Nordnes verksteder.

Torsdag 12. mai holdt byrådet møte. 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

  • Ingen innstillinger

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.