Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 14. mai

Aktuelle saker er plan for gjenåpning av innendørsanlegg for kultur og idrett, reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Eidsvåg, salg av kommunale eiendommer samt ny strømforsyning på Festplassen.

På møtet behandlet byrådet blant annet følgende saker: 

Vedtak

Innstillinger

På et ekstra byrådsmøte 12. mai behandlet byrådet følgende sak: 

Byrådsmøter går som normalt 

Byrådet har vedtatt å inntil videre organisere sin virksomhet slik at alle møter blir gjennomført som fjernmøte. Les vedtaket her

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret