Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 19. mai

Av aktuelle saker er fordeling av tilskuddsmidler til eldreformål og frivillig virksomhet i helse og omsorgsektoren, og orientering om statusmelding for hjemmebaserte tjenester.

Torsdag 19. mai klokken 09.30 holdt byrådet møte. 

Vedtak 

Byrådet holdt også et møte klokken 14.30. Der gjorde de følgende vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.