Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 2. februar

Byrådet foreslår å bosette 1000 flyktninger i 2023, og har rangert søknader fra private aktører og frivillige organisasjoner til en nasjonal ordning om tilskudd til inkludering av barn og unge.

Torsdag 2. februar holdt byrådet møte.  

Vedtak  

Innstillinger 

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister 

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.