Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 20. mai

Aktuelle saker er plan for Store Lungegårdsvann, reguleringsplan for næring i Arnadalsflaten og oppstart av temaplan for nedlagte avfallsdeponier.

På møtet behandlet byrådet blant annet følgende saker: 

Vedtak

Innstillinger

Byrådsmøter går som normalt 

Byrådet har vedtatt å inntil videre organisere sin virksomhet slik at alle møter blir gjennomført som fjernmøte. Les vedtaket her

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret