Les sakene fra byrådet 21. september

Aktuelle saker var blant annet orientering om tilstanden i bergensskolene, status for informasjonsberedskap i Bergen kommune og tre planer for tjenester til barn og unge.

På møtet torsdag 21. september behandlet byrådet blant annet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

 - NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra    Koronautvalget

 - Gjennomgang av allmennlegetjenesten

- NOU 2023: 19 Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? - Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring

- NOU 2023: 17 Nå er det alvor — Rustet for en usikker fremtid

- Forslag om endring i borettslagsloven og eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for boligkjøpsmodeller

Se sakregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.