Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 24. november

Av aktuelle saker er inndekning av overskridelser i bygging av bybane til Fyllingsdalen, samt lyssetting av Det gamle Rådhus.

Torsdag 24. november har byrådet blant annet behandlet disse sakene: 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.