Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 24. september

Byrådet behandlet blant annet sak om videreutvikling av Pilot Grønneviken og sender temaplan for informasjonssikkerhet og personvern og strategi for digitalisering på høring.

På sitt møte torsdag 24. september behandlet byrådet følgende saker: 

Vedtak 24. september:

Innstillinger 24. september

Byrådet har også de siste dagene fattet vedtak knyttet til koronasituasjonen:

Vedtak 22. september

Vedtak 21. september

Vedtak 18. september: 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret