Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 25. mai

Av aktuelle saker er Slettebakken idrettsby, prinsippsak om lokalisering på Dokken, status for helse- og barneverntjenester samt handlingsplan mot støy.

Byrådet har holdt to møter onsdag 25. mai.

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.