Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 26. mars

Aktuelle saker er utvidet egenmelding ved koronavirus, oppretter ny klimaetat og revidert forskrift av skolegrenser i Ytrebygda.

På møtet 26. mars behandlet byrådet blant annet følgende saker: 

Vedtak

Byrådet behandlet også flere skjenkesaker. 

Innstillinger

Ingen innstillinger ble behandlet i dette møtet.

På et ekstra byrådsmøte onsdag 25. mars behandlet byrådet følgende sak: 

På et ekstra byrådsmøte tirsdag 24. mars behandlet byrådet følgende sak: 

Tidspunkt for byrådsmøter går som normalt 

Byrådet har vedtatt å inntil videre organisere sin virksomhet slik at alle møter blir gjennomført som fjernmøte. Les vedtaket her.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.