Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 5. mars

Byrådet har vedtatt justeringer i budsjett for 2020, og har gitt uttale om utlegg av sjøkabel i Byfjorden og Hjeltefjorden.

På sitt møte torsdag 5. mars behandlet byrådet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Byrådet behandlet ingen saker med innstilling til bystyret i dette møtet. 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

Videre på internett: