Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 6. januar

Byrådet sender ny plan for frivillighet på høring og har vedtatt retningslinjer for nye tilskudd til museer og frivillig kulturvern.

Torsdag 6. januar holdt byrådet møte og behandlet blant annet disse sakene: 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

I tillegg har byrådet behandlet flere klagesaker.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.