Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 7. januar

Byrådet vil flytte kommunelegefunksjonen til byrådsavdelingen, har konstituert ny kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett og prioriterer helsepersonell for covid-19 vaksine.

På sitt møte torsdag 7. januar behandlet byrådet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet fatter vedtak.

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak. 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret