Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 9. juni

Av aktuelle saker er ungdomsplan og uttale til forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet.

Byrådet hadde møte 9. juni.  

Vedtak  

Innstillinger 

Saker der byrådet avgir innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:  

Se saksregister 

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.