Gå tilbake til:
Du er her:

132 millioner kroner ekstra i koronautgifter for kommunen

Byrådet la i dag frem forslaget til 2. tertialrapport. Der fremkommer det at Bergen kommune har ytterligere 132 millioner kroner i koronautgifter sammenlignet med 1. tertial.

De totale utgiftene og inntektstapene knyttet til koronapandemien for kommunen er anslått til 380 millioner kroner så langt i år. Dette kommer i tillegg til lokalt vedtatte tiltakspakker på 400 millioner kroner.

– Hvordan staten ser for seg å dekke kommune-Norges koronautgifter er foreløpig et uoversiktlig lappeteppe, men vi har fortsatt store utgifter som så langt ikke er kompensert. Vi forventer at staten hjelper oss gjennom høsten, sier finansbyråd Erlend Horn

Tar av usikkerhetspotten

I 1. tertialrapport ble det satt av en usikkerhetsavsetning for året på 150 millioner kroner. Byrådet foreslår å bruke 80,9 millioner av denne avsetningen for å dekke foreløpig ikke kompenserte koronautgifter, samt økt lønnsoppgjør siden oppgjøret ble noe bedre enn regjeringen anslo før sommeren.

– Da har vi fortsatt en usikkerhetsavsetning på vel 70 millioner kroner igjen. Denne bufferen er viktig å beholde all den tid det fortsatt er flere måneder igjen av året, og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til pandemien og skattetallsutviklingen, sier Horn

Høyere skatteanslag

Skatteanslaget oppjusteres med 104,9 millioner kroner sammenlignet med 1. tertial.

– Dette må sies å være dagens mest gledelige nyhet. Det betyr at det gå litt bedre i det bergenske næringsliv enn forventet før sommeren. Men det må understrekes at usikkerheten for resten av året fortsatt er stor, sier finansbyråd Erlend Horn.

Bedring fra sist rapport

Bergen kommune ligger an til å få et negativt driftsresultat på -0,3 prosent av driftsinntektene. Det er en forbedring på 0,5 prosentpoeng fra 1. tertial. På grunn av koronautgiftene har disposisjonsfondet blitt redusert gjennom 2020. I tertialrapporten foreslår byrådet å sette av 131,3 millioner kroner til disposisjonsfond.

Saken går videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken