Gå tilbake til:
Du er her:

Foreslår kriterier for tilskudd til grønn næringsutvikling

Bystyret har i budsjettet satt av tre millioner kroner til en ny tilskuddsordning for grønn næringsutvikling. Byrådet foreslår retningslinjer og kriterier for denne tilskuddsordningen.

Den nye tilskuddsordningen for grønn næringsutvikling vil være rettet mot omstilling av eksisterende og utvikling av nye og bærekraftige verdikjeder. Ordningen skal over tid bidra til reduserte utslipp av klimagasser, mindre boss, færre miljøskader og sirkulær økonomi.

Må komme flere næringsaktører til gode

Byrådet foreslår at ordningen skal være åpen for nettverksorganisasjoner, klyngeorganisasjoner, medlemsorganisasjoner og selskap. Det er et krav at prosjektene må komme flere næringsaktører til gode og ikke være konkurransevridende. Bedrifter som søker på vegne av seg selv, blir ikke vurdert.

I behandlingen av søknader har byrådet satt opp en rekke forslag til kriterier. Eksempler på dette er prosjektets effekt på grønn omstilling og evne til å bidra til netto nullutslipp i 2030. Prosjekt som får tilskudd må bidra til å løse klimautfordringer i næringslivet, samt gi økt innovasjon og entreprenørskap.

Byrådet ønsker med ordningen å spille på lag med næringslivet i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Byrådet ønsker en ordning som kan bidra til mindre utslipp, sirkulære verdikjeder og som støtte opp om overordnede mål for klimaarbeidet.

Byrådet behandlet saken 28. april. Saken skal til videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 28. april