Gå tilbake til:
Du er her:

Gir kortsiktig lån til Akasia barnehage AS

Byrådet bevilger 30 millioner kroner i kortsiktig aksjonærlån til Akasia barnehage AS.

Pengene er til finansiering av selskapets drift i 2021. Lånet skal innfris i sin helhet når Akasia barnehage AS oppløses.

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens hasteparagraf, fordi Akasia barnehage AS ikke har nok likvide midler til å foreta lønnsutbetaling med videre for november.

Les dokumentene i saken