Gå tilbake til:
Du er her:

Har fordelt ansvar for å oppfylle FNs bærekraftsmål

Byrådet har avgjort hvordan arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål skal organiseres. Byrådsleders avdeling skal koordinere arbeidet, mens hver byrådsavdeling får ansvar for sine områder.

Byrådet slår i sin politiske plattform fast at FNs bærekraftsmål skal påvirke styringen av kommunen. Bærekraftsmålene er FN-landenes felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene forplikter alle land. Byrådet mener at Norge som et rikt land har et stort ansvar, og at bykommunene bør ta ledelsen.

I denne byrådssaken redegjør byrådet for hvordan ansvaret for å realisere de 17 bærekraftsmålene skal fordeles på de ulike byrådsavdelingene. 

Byrådsleders avdeling har det overordnede ansvaret for å koordinere arbeidet. Byrådsavdelingene får hovedansvar for hver sine områder. For enkelte bærekraftsmål vil flere byrådsavdelinger samarbeide og  har ansvar for det samme målet. 

Se oversikten i saksframstillingen i byrådssaken

Byrådet har rapportert til bystyret om fremdriften høsten 2020 og våren 2022

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 19. januar