Gå tilbake til:
Du er her:

Klar til å fordele 78,6 millioner til et koronarammet næringsliv

Bergen kommune er nå klar til å fordele den andre runden av den statlige kompensasjonsordningen for koronautsatte bedrifter. 78,6 millioner kroner skal fordeles i denne omgangen.

­- Bergen har om lag 20.000 virksomheter. I denne ordningen har det vært helt nødvendig å prioritere strengt mellom målgruppene, selv om jeg vet at en større andel av næringslivet har merket konsekvensene av pandemien, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

Bergen kommune har lagt ut informasjon om ordningen i Innbyggerhjelpen. Den blir oppdatert etterhvert som søknadsskjemaer og lignende er på plass.

Disse gruppene kan få kompensasjon

Byrådet har fått fullmakt til å utforme kompensasjonsordningen i tråd med føringer fra bystyret og departementet.

I denne runden blir de 78,6 millionene fordelt slik:

  • Visit Bergen 7,5 mill.
  • Restaurant- og utelivsbransjen med skjenkebevilling 46,5 mill.
  • Treningssentre 4 mill.
  • Treningsvirksomheter som ikke er treningssentre 1,5 mill.
  • Kulturnæring 16 mill.
  • Arbeidsmarkedsbedrifter 2 mill.

- Vi har jobbet intenst med å få på plass en tilskuddsordning som både er håndterbar å administrere for kommunen, følger kravene som er satt til bruken av midlene og ikke minst sikrer at pengene kommer raskt på konto til den delen av næringslivet i byen vår som er hardest prøvet, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn.

I utformingen av kompensasjonsordningen er det lagt vekt på at den skal treffe bransjer og virksomheter som ble særlig hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden 01.01.21 – 16.04.21.

Sender brev 

Virksomheter med skjenkebevilling i restaurant- og utelivsbransjen i Bergen og treningssentre vil få brev fra Bergen kommune. I brevet blir de oppfordret til å fylle ut et digitalt søknadsskjema og fylle ut nødvendige tilleggsopplysninger.  Utvalget er gjort med grunnlag i registeropplysninger om virksomhetene.

I brevet blir de bedt om å registrere nødvendige tilleggsopplysninger i digitalt skjema. Virksomhetene som vil ha støtte må også bekrefte at tilskuddet er innenfor bestemmelsene i EØS-regelverket.

For kulturnæringene er det egen byrådssak om innretningen på denne søkbare tilskuddsordningen fra Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling. Informasjon om søknadsprosess blir lagt ut etter at byrådet har gjort vedtak.

For treningsvirksomheter som ikke er treningssenteret er det lagt opp til en søkbar pott på 1,5 millioner kroner. Denne tilskuddsordningen blir gjort tilgjengelig og administrert av Byrådsavdeling for barnehage, idrett og skole.

Flere kompensasjonsrunder

Fordelingen av de 78,6 millionene i koronakompensasjon er den andre i rekken som Bergen kommune og de andre kommunene i landet har fått av statlige midler til lokale virksomheter.

Bergen kommune har fått tilsagn om 44,3 millioner kroner i midler til en ytterligere kompensasjonsordning. Regjeringen har også varslet at den i revidert nasjonalbudsjett vil øke den eksisterende kommunale ordningen med nye 500 millioner kroner. Byrådet kommer tilbake med sak om hvordan de to kompensasjonsrundene blir innrettet.

- Vi baserer oss på den kunnskapen vi har om situasjonen i det lokale næringslivet. Det har og vil fortsatt være god dialog med nærings- og bransjeorganisasjoner når vi utformer hvordan tilskuddene skal fordeles, sier byråd Erlend Horn.

Les dokumentene i saken

Se også egen sak om tiltakspakke til kulturnæringene