Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen vil utføre renholdstjenester selv

Byrådet har vedtatt at kommunen skal overta renholdsoppgaver som i dag er utført av private leverandører.

renhold i kommunen
Byrådet ønsker at alt ordinært renhold i kommunen i fremtiden skal utføres av kommunens egne ansatte.
Nina Blågestad

En ambisjon i byrådets politiske plattform er at renhold av kommunale bygg skal utført i egenregi av ansatte i Bergen kommune.

Renhold i kommunen utføres i dag:

a) i egenregi av renholdere ansatt i kommunens sentrale renholdsavdeling i Etat for bygg og eiendom, ca 40 årsverk.

b) i egenregi av renholdere ansatt ved enheter i byrådsavdelingene, ca 340 årsverk.

c) av renholdere ansatt hos private leverandører som har avtale med kommunen. Utføres på ca 220 lokasjoner som utgjør om lag 109.000 kvm gulvflate. Lokasjonene varierer i størrelse og har stor geografisk spredning.

Det er den siste delen byrådet vil å gjøre kommunalt. Nåværende rammeavtaler for renholdstjenester går ut 31.03.2020, og det er et mål å overta renholdet så snart som mulig etter dette. Byråden foreslår at renholdsoppgavene som overtas i egenregi legges til den sentrale renholdsavdelingen i Etat for bygg og eiendom.

Les dokumentene i saken

Flere artikler