Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem årsmelding for Havbyen Bergen

Byrådet legger frem årsmelding for prosjektet Havbyen Bergen, og gjør opp status for prosjektets arbeid med å få på plass økonomiske bidrag og egeninnsats.

Fremleggelsen er i tråd med tidligere bystyrevedtak, som krever fremleggelse av årsmelding hvert år.

Årsmeldingen for perioden fram til prosjektets første årsmøte ble lagt frem for og godkjent av årsmøtet 20. mai. 40 partnere er med i havbyenprosjektet, som skal jobbe for arbeidsplasser og bærekraftig drift i havnæringene i bergensregionen

Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Universitetet i Bergen hadde allerede forpliktet seg til å bidra økonomisk med til sammen 1,85 millioner kroner årlig. De 37 øvrige partnere har forpliktet seg til å årlig bidra med minst 50 000 kroner, 50 timer eller en blanding av penger og timer. 

I bystyrevedtaket fra 24. november 2021 heter det at byrådet skal evaluere prosjektet høstet 2022 dersom finansiering ikke er på plass. Byrådet slår også fast at det ikke er nødvendig med evaluering av prosjektet høsten 2022, ettersom prosjektet har ordnet finansiering.

Saken skal videre til utvalg og bystyre.

Les saksdokumentene her