Gå tilbake til:
Du er her:
Collage som viser kraftarbeidere, fløibanevogn, bossbil, snekkere, vaskeriansatte og havnearbeider
BREDT SPEKTER: Bildene viser selskaper og foretak kommunen har eierskap i. Oppe fra venstre: Montering av flymarkører i Eviny. Blåmann på vei opp Fløibanen. . Ansatt på jobb i Bir. Snekkere på Nordnes verksteder. Moppemoro i vaskeriet til Nordnes verksteder. Et skip kommer til kai i Bergen havn.
Bilde: Eviny/Fløibanen/BIR/Nordnes verksteder og Bergen havn

Legger frem ny eierskapsmelding for Bergen kommune

Bergen kommune eier aksjer til en verdi av 10 milliarder kroner. I den nye eierskapsmeldingen får du oversikt over hvilke selskaper Bergen kommune har eierskap i og hva byrådet vil med eierskapet.

Etter kommuneloven skal kommunene én gang i hver valgperiode legge frem en eierskapsmelding for kommunestyret. Eierskapsmeldingen for 2022 er den fjerde i rekken i Bergen kommunes historie.
 

Nøkkeltall for alle selskap

Meldingen gir deg en oversikt over alle selskapene hvor Bergen kommune har eierinteresser. Kommunen hadde per 1. desember 2022 eierandeler i 35 aksjeselskaper, ett samvirkeforetak og to interkommunale selskaper. I meldingen kan du lese hva selskapene driver med og hva kommunen ønsker med eierskapet i hvert av selskapene.

Eierskapsmeldingen viser også hvilke forventninger kommunen har til selskapene. Styrene i selskapene kan bruke meldingen i det langsiktige arbeidet sitt. Meldingen gir rammene for en aktiv oppfølging og kontroll av selskapene og inkluderer overordnede føringer for selskapsforvaltningen.

Nøkkeltall for 2021 er innarbeidet for alle selskapene. Dessuten er avkastningskrav for Eviny AS, BIR AS og Fløibanen kommentert i meldingen.

Krav til samfunnsansvar

Byrådet ønsker å føre en aktiv eierskapspolitikk gjennom å sette tydelige krav til samfunnsansvar i de selskapene kommunen er eier av. Hensynet til bærekraft og ansvarlig virksomhet går igjen i hva kommunen forventer av selskapene.

Byrådet ønsker at eierskapet skal gi størst mulig verdiskapning, men innenfor rammene av hva som er bærekraftig og som gir gode tjenester til innbyggerne. Byrådet mener at eierskap i viktig infrastruktur skal brukes til å stimulere til endring og omstilling.

Byrådet avgir innstilling 26. januar. Saken går videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 26. januar