Studenter foran rådhuet
STØTTE: Byrådet ønsker at studentene i Bergen trives og utvikler seg mens de utdanner seg her, og gjerne bli boende. Et av tiltakene i planen er å se på om piloten om gavekort til studenter bør videreføres og eventuelt utvidet.
Bilde: Nina Blågestad

Legger frem temaplan for studenter

Byrådet legger frem forslag til "Norges beste by å være student i - temaplan for studenter". Målet er at Bergen skal bli Norges beste by å være student i.

Planens overordnede mål er å sikre at Bergen skal være Norges beste by å være student i. For å nå dette målet har planen tre strategier som handler om at Bergen kommune skal bidra til at:

  • Både kommende og nåværende studenter fra Vestlandet, resten av Norge og utlandet ønsker å studere i Bergen. 
  • Studentene i Bergen trives og utvikler seg mens de utdanner seg her.
  • Nyutdannede oppfatter Bergen som en attraktiv by å bli værende i eller flytte til.

- Uten studentene visner Bergen. De gjør byen vår til en smartere og mer spennende by. Vi vil at alle studenter skal trives maksimalt den tiden de studerer, og at enda flere studenter skal bli boende, sier byrådsleder Rune Bakervik. 

Forslag til tiltak

Den første delen av planen tar for seg rammene for kommunens studentpolitikk og gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om studentene og studiebyen Bergen. Den andre delen tar for seg ulike områder som er viktige for utvikling av studiebyen Bergen og kommer med forslag til tiltak. Noen av forslagene er: 

  • Sikre regelmessige møter i byrådsleders kontaktutvalg, med minst to møter i året.
  • Arbeide for økt åpningstid ved helsestasjon for ungdom og studenter i sentrum
  • Samarbeide med skeive organisasjoner for å sikre at det er et bredt organisasjonsliv for skeive studenter i Bergen
  • Vurdere ulike typer studentrabatter på bysykkelordningen i Bergen.
  • Sørge for at studentkulturen har tilgang til kommunens tilskuddsordninger, lokaler og kompetanse på lik linje som andre aktører.

Videre behandling

Det kom totalt inn 17 innspill til høringsutkastet. 

Byrådet anbefaler at bystyret vedtar temaplanen, og at tiltak som krever økte budsjettmidler, må bli vurdert i forbindelse med den årlige rulleringen av handlings- og økonomiplanen.

Les dokumentene i saken og temaplanen 

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai

NYHETSBREV: Vil du ha nyhetsbrev fra oss? For å abonnere, gå til www.bergen.kommune.no/nyhetsbrev og legg inn e-post-adressen din.