Per-Arne Hvidsten Larsen konstituert som byråd for finans, næring og eiendom

Byråd Per-Arne Hvidsten Larsen tildeles ledelse, ansvar og fullmakter for Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom fra 3. januar 2022.

Erlend Horn har foreldrepermisjon fra 3. januar til 25. mai 2022, og byrådsleder har oppnevnt Per-Arne Hvidsten Larsen til byråd for finans, næring og eiendom i denne perioden.

Byrådet har nå følgende sammensetning:

  • Byrådsleder Roger Valhammer
  • Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (byrådets nestleder)
  • Byråd for finans, næring og eiendom Per-Arne Hvidsten Larsen
  • Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa
  • Byråd for arbeid, sosial og bolig Ruth Grung
  • Byråd for kultur, mangfold og likestilling Eline Aresdatter Haakestad
  • Byråd for barnehage, skole og idrett Endre Tvinnereim

Mer om Per-Arne Hvidsten Larsen

Mer om byrådene her og byrådets oppgaver og ansvar her

Les dokumentene i saken