Gå tilbake til:
Du er her:

Skal vedta handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2019 - 2020

Byrådet skal vedta en handlingsplan for å samle ressurser og utvikle et bredt samarbeid for etisk og rettferdig handel og fairtradbyen Bergen.

Bergen kommune ønsker å fremme en handel som ikke gjør skade på mennesker, samfunn og miljø, men i stedet skaper utviklingsmuligheter, både for berørte mennesker og for bedriftene.

I 2018 ble Bergen utnevnt til Fairtrade-kommune, og dette forplikter ytterligere. I Bergen – en aktiv fairtradeby. Strategi for etisk og rettferdig handel 2018 – 2022 vedtatt i møte i Bergen bystyre i juni 2018, ble det tatt sikre på å konkretisere strategien gjennom handlingsplaner for periodene 2019-2020 og 2021-2022.

Næringsbyråden legger nå første handlingsplan fram med tiltak. Målet er å samle ressurser og utvikle et bredt samarbeid for etisk og rettferdig handel og fairtradbyen Bergen.

Flere avdelinger i kommunen har bidratt for å sikre gode faglige vurderinger og forankring mot andre planer, slik som Internasjonal strategi og ambisjonene om menneskerettighetsbyen Bergen, Plan mot menneskehandel og næringslivets rolle og ansvar og Rutiner for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i kommunes anskaffelser.

Diskusjonene i styringsgruppen for fairtradebyen Bergen har også vært viktige bidrag til handlingsplanen.

I arbeidet med handlingsplanen ble det gjennomført en kartlegging av hvordan bærekraft og menneskerettigheter blir integrert i Bergen kommunes økonomiske aktiviteter. Den viser at kommunen arbeider på flere felt, men at det er behov for en samstemt praksis på tvers av byrådsavdelingene.

Byråden anbefaler blant annet at det utarbeides en policy som viser kommunens rolle og tilnærming til menneskerettighetene og som uttrykker forventninger overfor samarbeidspartnere, leverandører og forretningsforbindelser. Dette vil bidra til å samordne dette området i kommunen og underbygge byrådets arbeid for både fairtradebyen og menneskerettighetsbyen Bergen.

Les byrådssaken